Vďaka vám sme najväčšia psia škola v ČR aj na Slovensku. Ďakujeme.♥

Značka: agresívny pes

Socializácia – základ úspechu!

10.11. 2021 Veľa problémov týkajúcich sa výchovy psa má pôvod práve v zlej socializácii psa. Týka sa to aj vás? Ako to napraviť? Čo je to socializácia? Ako socializáciu označujeme proces, kedy si šteňa osvojuje a rozvíja základné zručnosti a učí sa rôzneho typu správania, v závislosti od skúseností a situácií, s ktorými sa stretne počas socializačného obdobia. To prebieha veľmi...

Celý článok