Vďaka vám sme najväčšia psia škola v ČR aj na Slovensku. Ďakujeme.♥

Socializácia – základ úspechu!

10.11. 2021

Veľa problémov týkajúcich sa výchovy psa má pôvod práve v zlej socializácii psa. Týka sa to aj vás? Ako to napraviť?

Čo je to socializácia?

  • Ako socializáciu označujeme proces, kedy si šteňa osvojuje a rozvíja základné zručnosti a učí sa rôzneho typu správania, v závislosti od skúseností a situácií, s ktorými sa stretne počas socializačného obdobia. To prebieha veľmi intenzívne do 15. týždňa života šteňaťa, výrazne aj do cca 1 roku života. Učiť psa novému správaniu a ukazovať mu nové situácie ale samozrejme môžeme celý jeho život :-).

Obdobie vtláčania

Do 7. týždňa veku šteňaťa prebieha fáza, ktorú nazývame obdobím vtláčania. Veľmi zjednodušene to znamená, že šteňa získava prvé skúsenosti so svojím okolím. Odohráva sa ešte u matky – sučky a je ohromne dôležitá. Šteňa zisťuje, kto je a kam patrí, učia sa základné princípy komunikácie vo svorke, zisťuje, ako ovplyvní svojim správaním správanie ostatných (keď napríklad uhryzne, alebo zavrčí na iné šteňa, sučku).

Socializácia 

To najdôležitejšie obdobie prebieha väčšinou už u nového majiteľa. V ideálnom prípade má iba pár týždňov na to, aby šteňa správne socializoval. Môžeme si to predstaviť ako „vnímavé obdobie“, kedy sa každá skúsenosť počíta a formuje z veľkej časti budúci pohľad na svet nášho psa. Čo to vlastne znamená „socializovať“ a ako na to? Kompletný návod pre správnu socializáciu sme pre vás spísali do nášho Klubu psíčkarom srdcom. (Do klubu sa môžete na skúšku prihlásiť len za 21Kč na prvý mesiac a svoje členstvo kedykoľvek zrušiť.)

Agresívny pes?

Môj pes je agresívne na ostatné psy! Alebo si ich veľa všíma, šteká na nich, uteká za nimi…?

Veľmi častým problémom majiteľov psov je údajná „agresia“ na cudzie psy. Väčšinou však ide práve o problém spôsobený zlou či zanedbanou socializáciou. Samozrejme neexistuje jeden konkrétny vzorec, ktorý môžeme aplikovať na všetky psy.

Pokiaľ váš psík vyráža bezdôvodne na cudzie psy, či na nich šteká, je veľmi pravdepodobné, že je chyba práve v socializácii. Pravdepodobne nemal možnosť v mladosti spoznať dostatočné množstvo psov a teraz nevie, ako s nimi komunikovať, nevie, čo mu hovoria a ako sa k nim správať. A preto to rieši vyštartovaním, štekaním, čo môže majiteľ pokladať za agresiu.

Ako socializovať staršieho psa?

Či sa jedná o socializáciu so psami alebo s akoukoľvek novou situáciou či prostredím, musíme myslieť na to, že čím starší psík je, tým zložitejšie to pôjde. Nič však nie je nemožné :-)! Takže návod na socializáciu staršieho psíka aj šteniatka nájdete v našom obľúbenom Klube psíčkarom srdcom.(Do klubu sa môžete na skúšku prihlásiť len za 21Kč na prvý mesiac a svoje členstvo kedykoľvek zrušiť.)🙂

Komentáre