Vďaka vám sme najväčšia psia škola v ČR aj na Slovensku. Ďakujeme.♥

Pozitívne cvičenia so psom

Moderná doba si žiada moderné postupy a tie sa nevyhýbajú ani výcviku psov. Oproti iným novotám však tento nový smer, založený na skúsenostiach trénerov zvierat, prináša samotným zvieratám mnoho benefitov. Ak chcete, aby vás pes počúval nie zo strachu, ale z vlastného presvedčenia, potom zabudnite na metódy, ktoré vás učili pred 15 rokmi a spoznajte, čo obnáša pozitívny výcvik psa.

V Online psej škole trénujeme zásadne s použitím pozitívnej motivácie. Čo presne to znamená? Cvičíme tak, aby psy pracovali s nadšením a ochotne. Učíme ich, že pokiaľ vyhovejú našim požiadavkám, budú odmenení, a to buď hračkou, pochvalou, pohladením, alebo maškrtou, ktorú majú naozaj radi. Psy klientov Online psej školy vedia, že pri učení môžu chybovať a nebudú za to trestaní – naopak im ich poučenie majitelia ukážu, ako možno žiaduce správanie dosiahnuť a tým získať aj lákavú odmenu. Vďaka tomu získajú psy oveľa väčšiu istotu a sú ochotní skúšať nové veci bez strachu z toho, že sa im nepodaria.

Aké má využitie pozitívneho posilňovania výhody?

Neprehliadnuteľnou výhodou pozitívneho výcviku psa je predovšetkým samotné nadšenie psa a jeho ochota rýchlo a správne cvik splniť. Pozitívny prístup zároveň prehlbuje vzťah s majiteľom. Pes získava istotu a nebojí sa trestov. Vie, že môže pri učení chybovať, ale pokiaľ sa bude snažiť, získa to, čo chce. Keďže každé zviera robí v 99 % to, čo sa mu oplatí, aj pes sa bude snažiť pokynu vyhovieť, aby získal to, čo chce. Či už je to napríklad slovná pochvala, očný kontakt s majiteľom, spoločná hra, beh pre hračku alebo obľúbenú maškrtu.

Vďaka použitiu tejto metódy sa psy rýchlejšie učia a naučené si dobre pamätajú. Pristupujeme k psom ako k mysliacim bytostiam, a nie ako k strojom, ktoré sú tu len od toho, aby otrocky plnili všetko, čo si zamyslíme, aj keby to bolo proti ich prirodzenosti. Môžeme vďaka tomu psom ponúknuť možnosť vlastného rozhodnutia (podľa známej metódy „It’s your choice“), ktorá im dá šancu rozhodnúť sa, či chcú s nimi spolupracovať. A vedzte, že ak si tréning nastavíte správne a zvolíte pre psa vhodnú motiváciu, spolupracovať chcieť bude.

Známi zahraniční tréneri a trénerky zvierat hovoria „Trénuj psa, ako delfína/kosatku“. Prečo? Pretože tieto zvieracie druhy s použitím donucovacích prostriedkov a násilného výcviku nikam neposuniete, dosť možno ich akurát prinútite k agresii voči trénerovi. Naopak, s použitím pozitívneho posilňovania ich môžete naučiť nielen zaujímavé kúsky a cviky, ale napríklad aj dobrovoľné veterinárne ošetrenie bez nutnosti fixácie či sedatív. Nezabúdajte, že pri učení by mal mať pes vždy viac úspešných pokusov ako neúspešných. Vďaka tomu ho bude cvičenie baviť a bude sa rýchlejšie posúvať ďalej.

Všetko sa naučíte v našom kurze Základná poslušnosť Základná poslušnosť | Online psia škola

Luring a shaping – pomocníci vo výcviku psov aj iných zvierat

Zo začiatku výcviku váš pes možno nebude úplne chápať, čo daný pokyn znamená, ale ak ho navediete rukou s maškrtou do požadovanej polohy (tomuto navádzaniu sa hovorí luring), pridáte povel a psa za cvik odmeníte, čoskoro zistí, čo po ňom chcete. Táto metóda je veľmi jednoduchá a pre psov zrozumiteľná. Druhou možnosťou je využívať takzvané tvarovanie (odborne shaping), kedy psík sám vymýšľa vhodný spôsob, ako sa dostať do požadovanej pozície. Táto metóda si žiada už viac skúseného trénera, ktorý dokáže psa správne nasmerovať, a tiež ho správne a včas odmeňovať. Tvarovanie psa pre naučenie konkrétneho cviku trochu pripomína obľúbenú detskú hru „prihorie, horí“. Pokiaľ je tak naším zámerom, aby pes napríklad zdvihol svoju labku, budeme spočiatku odmeňovať už prvé náznaky, kedy pes packu nadvihne. Postupne pridávame kritériá, do doby, kedy má pes packu zdvihnutú do výšky, ktorú požadujeme. Psie triky | Online psia škola

Pes vám musí rozumieť, pomôže vám dôslednosť, marker a výcviková rovnica

Či už cvičíte šteňa, psieho pubertiaka alebo seniora, vždy je dôležité byť pre psa zrozumiteľný. Predstavte si, že niečo učíte dieťa z inej krajiny, ktoré nerozumie po slovensky a chceli by ste po ňom nejaké správanie. Pravdepodobne mu ho predvediete a nejako pomenujete. Aj psy sa dokážu mnohých naučiť pozorovaním, ale vo väčšine prípadov od nás budú potrebovať väčšiu nápovedu a častejšie opakovanie, než si správanie priradia k povelu. Ako byť teda pre psa zrozumiteľný?

• Povely by sme mali psovi hovoriť vždy rovnakou intonáciou hlasu a používať rovnaké slová. Pokiaľ psa cvičí v domácnosti viac ľudí, mali by sa dohodnúť, aké povely budú používať, aby sa predišlo situácii, keď mamička bude psovi dávať pokyn sadni, zatiaľ čo otec rodiny bude používať povel hačni si.

• Ďalšou nemenej dôležitou vecou by mala byť minimálna frekvencia opakovania povelu – úplne ideálna je, pokiaľ je pes schopný vykonať cvik vždy na prvý povel. Pokiaľ cvik nevykoná sám, opäť ho môžeme bez použitia nátlaku do cviku naviesť či nasmerovať.

• Pes by mal vedieť, čo označuje jeho správne správanie. Tomuto označeniu sa odborne hovorí marker. Marker v podstate znamená jediné, a to „teraz si to urobil správne“, ideálne v spojení „teraz si to urobil správne a budeš za to odmenený“. Vďaka markeru pes okamžite vie, za čo dostane odmenu, preto by sme mali marker používať ešte vtedy, keď pes daný cvik vykonáva. Teda pokiaľ pes dostane povel sadni, hovoríme marker ešte v čase, keď sedí. Marker môže byť slovo (napríklad: áno, teraz, super) – opäť by sme si mali vybrať len jedno, aby sme pre psa boli zrozumiteľní. Marker môže byť ale aj mnoho iných vecí – napríklad kliknutie klikru, ktorý sa v pozitívnom tréningu zvierat využíva veľmi často. Napríklad u hluchých psov potom tréneri často ako marker používajú gestá.

Potrebujete individuálnu pomoc od trénerky ? Individuálna pomoc | Online psia škola

Klára Groulíková

Výcviková rovnica, ktorá je zrozumiteľná aj pre dyskalkuliky

Pre ľahkú zrozumiteľnosť by sme sa mali držať jednoduchej rovnice, ktorá zjednodušene môže vyzerať takto: POVEL (napr. sadni) – VYKONANIA CVIKU (pes sedí) – MARKER („áno“) – ODMENA.

Na rozhodnutie majiteľa potom je, či si za túto rovnicu pridá ešte uvoľnenie psa. Uvoľnenie z povelu je veľmi praktické, pretože pes získa informáciu, že daný povel už nemusí vykonávať. Niekto končí cvik odmenou, s ktorou je pes rovno uvoľnený. Niektorí tréneri zase zastávajú názor, že pes by mal mať zafixované, že cvik končí buď ďalším povelom alebo uvoľnením. V praxi to teda znamená, že pokiaľ má pes povel ľahni, mal by ležať tak dlho, pokiaľ mu nepovieme iný povel (napríklad sadni), ktorý povel predchádzajúci zruší, alebo psa neuvoľníme povelom (pre tento prípad možno použiť napríklad slovo „môžeš“) .

Rovnica by potom vyzerala takto: POVEL – VYKONANIA CVIKU – MARKER – ODMENA – UVOĽNENIE. Stále sa bavíme o učení psa, teda prvých krôčikoch, nech už psa učíme čokoľvek. Neskôr pri tréningu sa môže táto rovnica meniť, pretože budeme po psovi chcieť aj viac ako jeden cvik v rade za seba, po ktorých len psa odmeníme. Tieto sekvencie používajú predovšetkým ľudia, ktorí svoje psy pripravujú na skúšky či závody.

Kurz Dog Puller pre začiatočníkov: Pripravíme vás na prvý hod, ale aj závody https://onlinepsiskola.cz/kurz-dog-puller/

Cvičiť je možné už od šteniatka

Prvé krôčiky vo výcviku šteňaťa je možné podniknúť už po jeho obstaraní, čo najčastejšie býva medzi 8.-10. týždňom veku šteňaťa. V tejto dobe ich môžeme učiť na meno a neskôr pridávať jednoduché cviky, ako je napríklad nasledovanie pána, jeho hľadanie, alebo aj rôzne triky (inšpirovať sa môžete v našom kurze Psie triky). Dôležité je nič neuponáhľať a so šteniatkom pojať celý výcvik hrou. Pomôcť vám k tomu môžu metódy luring aj shaping.

Nezabúdajte, že pre učenie čohokoľvek je nutné, aby mal pes stabilné základy, aby sme mali na čom stavať. Nie každý pes sa narodí s úplne vyrovnanou a odolnou povahou, ale zaradením vhodných aktivít pre uvoľnenie, odpočinok a naplnenie potrieb, môžeme docieliť to, že náš pes bude neskôr zvládať aj stresové situácie viac v kľude ako pes, ktorý tieto základy nemá.

Komentáre