Vďaka vám sme najväčšia psia škola v ČR aj na Slovensku. Ďakujeme.♥

Ako sa vyznať v očkovacom preukaze psa?

Každý správne očkovaný pes by mal mať svoj vlastný očkovací preukaz už od šteňaťa. Na čo je ale takýto preukaz dobrý? A ako sa má majiteľ vyznať vo všetkých tých skratkách a informáciách? Na to sa spoločne pozrieme v dnešnom článku.

Na čo slúži očkovací preukaz?

Preukaz slúži k záznamom o všetkých vykonaných očkovaniach Vášho maznáčika. Väčšinou k tomu veterinár používa štítky z ampulky s použitou vakcínou. Ďalej sa v ňom uvádza dátum poslednej vakcinácie a budúceho očkovania.

Očkovací preukaz budete potrebovať aj v prípade, že sa so svojim maznáčikom chystáte na výstavu alebo súťaž. Zároveň slúži ako doklad o vykonaných očkovaniach psa, a to vrátane zákonom vyžadovaného očkovania proti besnote.

Čo nájdeme v očkovacom preukaze? 

I. 

Na začiatku preukazu nájdeme základné informácie o majiteľovi (súčasnom i predchádzajúcom) a zvierati samotnom. U majiteľa sa uvádza hlavne meno, kontakt a adresa. V prípade zmien nezabudnite údaje prepísať aj v preukaze.

II. 

Ďalšie stránky sa týkajú informácií o označení zvieraťa. Pripomíname, že od 30.10. 2019 platí pre majitelia psov povinnosť mať psa označeného, ​​a to buď mikročipom, alebo tetovaním. Tetovanie je ale platné iba v prípade, že bolo vykonané pred 3. 7. 2011.

V preukaze sa väčšinou uvádza dátum, umiestnenie a identifikačný kód aplikovaného čipu. Rovnaké údaje sa vypĺňali aj v prípade tetovania.

III. 

Teraz už ale na očkovanie. Ako prvé sa v preukazoch väčšinou uvádza očkovanie proti besnote (v angličtine „Vaccination against rabies“.) Na ďalších stránkach sa uvádzajú ďalšie druhy očkovania.

Na stránke nájdeme najčastejšie nálepku z použitej vakcíny. Na nálepke je uvedený názov vakcíny, číslo šarže a dátum exspirácie použitej vakcíny.

Najčastejšie sa majitelia stretnú s výrobcami Biocan, Nobivac, Eurican, Rabisin, Duramune, Canvac a Versican.

Na nálepke je ale zvýraznených aj niekoľko písmen. Čo znamenajú?

Písmená na vakcíne nám označujú, proti ktorým chorobám konkrétna vakcína chráni. V zápise nájdete najčastejšie niektorý z týchto variantov: DHPPiLR, DHPPiL, DHPPi, R, L, T, B, DHP, DP, PiL.

Čo znamenajú jednotlivé písmená:

= psinka

H (=A) = Infekčná hepatitída

P = parvoviróza

Pi = parainfluenza

= leptospiróza

= besnota (rabies)

T = tetanus

= borelióza

Spojenie týchto písmeniek vo vakcíne nám tak značí očkovanie kombinovanou vakcínou. Najčastejšie sa používa tzv. „päťkombinácia“, teda vakcína s označením DHPPiL. V očkovacom preukaze väčšinou nájdete na jednom riadku 2 nálepky- jednu s písmenkami DHPPi, druhú s označením L. Líšiť sa môžu napríklad farebným prevedením.

Spomínanú päťkombináciu ale môžeme nájsť aj v kombinácii s očkovaním proti besnote (R). V takom prípade sa jedná o variant DHPPiLR. Tu nájdeme v preukaze hneď 3 nálepky – DHPPi, L a R. Nálepku s označením R (proti besnote) väčšinou nájdeme na samostatnej stránke s označením „Očkovanie proti besnote“. Väčšina preukazov má túto časť hneď po informáciách o označení zvieraťa.

Pri oboch spomínaných variantoch sa 1. preočkovanie vykonáva tri týždne po 1. dávke. Ďalšie preočkovanie je nutné podstúpiť 1x ročne. 

Ďalším variantom je kombinácia DHP. Výhodou je aplikácia. Preočkovanie je totiž potrebné absolvovať každé 3 roky. Očkovanie týmto variantom ale nepredstavuje ochranu pred leptospirózou (L) a parainfluenzou (Pi). Tieto ochorenia je nutné preočkovávať samostatne každý rok (v závislosti od vakcíny potom buď 1 (PiL) alebo 2 (Pi, L) nálepky).

Očkovanie proti besnote je v očkovacom preukaze pod označením R, Rabisin alebo Rabies. Uvádza sa väčšinou na samostatnej stránke a preočkovanie sa vykonáva buď každoročne (pokiaľ besnotu očkujeme spoločne v kombinácii). Ďalšou možnosťou je preočkovanie 1x za 3 roky (samostatné očkovanie proti besnote). 

Ďalšími variantmi je očkovanie proti borelióze (B) a tetanu (T)

IV.

Na konci preukazu nájdeme väčšinou stránky pre záznamy o klinických vyšetreniach, o ošetrení proti parazitom a veterinárne osvedčenia.

Povinné a odporúčané očkovania

U psov je zo zákona povinné iba očkovanie proti besnote. Ďalšie očkovania povinné nie sú. Na rozdiel od besnoty ale Vášmu miláčikovi hrozí reálne riziko, že sa ochorením nakazí. Preto sa odporúča základná očkovacia kombinácia proti psinke, parvoviróze, infekčnej hepatitíde, parainfluenze a leptospiróze. 

Ďalej sa dá očkovať proti psinkovému kašľu, tetanu a lymskej borelióze. U chovných sučiek sa môže aplikovať aj vakcína proti herpesvírusu.

Komentáre