Vďaka vám sme najväčšia psia škola v ČR aj na Slovensku. Ďakujeme.♥

Ochrana osobných údajov

Ďakujem za Vašu návštevu na mojich stránkach, teší ma Váš záujem. Beriem ochranu vašich súkromných údajov vážne a chcem, aby ste sa pri návšteve mojich internetových stránok cítili dobre. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre mňa dôležitou záležitosťou, ktorou pri mojich obchodných procesoch beriem na vedomie.

Osobné údaje, ktoré sú získavané behom návštevy týchto webových stránok, spracováváme v súlade so Zákonom č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov.

Právo na informácie

Na požiadanie vám Academia Juntos LLC podľa možnosti obratom a písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o vás zaznamenané. Pokoaľ by navzdory našim snahám o správnosti údajov a aktuálnosti boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na info@onlinepsiskola.cz, kde sme Vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností.

Kódex ochrany údajov

Získavanie a spracovanie osobných údajov

Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, a tiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, ankiet, vypísania cien alebo na realizáciu zmluvy.

Bezpečnosť

Academia Juntos LLC prijíma technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránila u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technologií neustále zlepšujú.

Použitie a postúpenie osobných údajov

Academia Juntos LLC používa vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznicke účely, administratívne a na ankety týkajucej sa produktov a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou.

Možnosť odhlásenia

Chceme vaše údaje použiť k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje na základe toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť  pomocou odhlasovacích odkazov uvedených v pätičke každého emailu.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenia zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cíelené reklamy budú spracované len na základe Vášho súhlasu.

Naše webové stránky môžete prezerať tiež v režime, ktorý neumožňuje zhromažďovanie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prehlásenie predávajúceho:

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov splňujem všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že: budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to hlavne oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonné povinnosti či uděleného súhlasu, plnením podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovánia osobných údajov, umožním a budem vás podporovať v uplatňování a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Vaše detailné osobné údaje a údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formuláru súhlasí kupujúci so zaradením všetkých vyplnených osobných údajov do databázy spoločnosti Academia Juntos LLC, ako aj správcu, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné zdieľanie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň registrovaný udeľuje súhlas k tomu, aby mu predávajúci posielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.